หน้าหลัก ❯ Warranty Claim

Warranty Claim

การใช้สิทธิ์ประกันสินค้า

เป็นระบบจัดการหลังการขาย โดยใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ได้ทำการลงทะเบียนรับประกันสินค้า เช่น การเคลมสินค้า การส่งซ่อม ติดตามการทำงานของฝ่าย Support หลังการขาย ทำให้กระบวนการทำงานภายในลื่นไหลและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
Qr Code รับประกันสินค้า

Process Flow

รองรับกระบวนการเคลมสินค้าหลากหลายรูปแบบ สามารถติดตามสถานะการเคลมได้ ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการส่งซ่อม
ลูกค้าแจ้งเคลม
next step
ประเมินงาน,ราคา
ตรวจสอบจากรูปภาพ
next step
แจ้งลูกค้า
บอกการส่งสินค้า
next step
รับสินค้า
next step
ซ่อมแซมสินค้า
next step
ส่งสินค้าคืน
ลงทะเบียนรับประกันสินค้า
Custom Form
ปรับรูปแบบตามต้องการ
แบบฟอร์มลงทะเบียน เคลมสินค้า ตามข้อมูลที่คุณต้องการ รองรับกระบวนการทำงานตามรูปแบบของคุณเอง เหมาะกับหลากหลายธุรกิจ ระบบยืดหยุ่นกับ Flow การทำงาน
  • แบบฟอร์มแจ้งเคลม เก็บข้อมูลตามต้องการ
  • ปรับสี รูปแบบตามอัตลักษณ์ของร้านคุณ (Corporate Identity Design)
ลงทะเบียนรับประกันสินค้า
Back Office
การจัดการข้อมูล
ระบบ Back Office สำหรับการเคลมสินค้าเป็นโซลูชันที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกับคำร้องและปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ประเมินข้อมูลได้ง่าย เช่น ดูจากรูปภาพแจ้งเคลม ลดการเกิดข้อผิดพลาด ช่วยลดความซับซ้อนและเวลาในการดำเนินการเคลม สามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการเคลมได้
  • ติดตามและระบุสถานะการทำงาน (Claim Tracking)
  • อ้างอิงข้อมูลกับการลงทะเบียนรับประกัน ตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย
Let's get started
สนใจใช้บริการติดต่อ
facebook line
contact us