หน้าหลัก ❯ Back Office

Back Office

ระบบจัดการข้อมูล

ระบบ Back Office ของเราถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดการข้อมูลการลงทะเบียนรับประกันสินค้าอย่างครบวงจร ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลการลงทะเบียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
Back Office ระบบจัดการข้อมูลระบบรับประกันสินค้า
ลงทะเบียนรับประกันสินค้า
REGISTRATION
ข้อมูลการลงทะเบียน
ข้อมูลที่ลูกค้ากรอกลงทะเบียน คือข้อมูลที่คุณจะได้เห็นทั้งหมดใน Back Office ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูลได้ รวมถึงอนุมัติการรับประกันหรือกำหนดให้ระบบอนุมัติอัตโนมัติก็ได้
  • ดูข้อมูลการลงทะเบียนรับประกันสินค้า และวันหมดอายุที่คำนวณให้อัตโนมัติ
  • ดูข้อมูลสินค้า Product Line ของคุณ
  • ดูข้อมูลวันใกล้หมดอายุหรือหมดอายุไปแล้ว กรองดูตามช่วงเวลาได้
  • สามารถ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ Excel นำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้
ลงทะเบียนรับประกันสินค้า
PERMISSION
สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
ระบบของเราสามารถกำหนดสิทธิ์สำหรับพนักงานและเจ้าของร้านได้ ซึ่งจะมีผลต่อการเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันการทำงาน เช่น สิทธิ์การลบข้อมูล และมีระบบสาขาที่จำกัดสิทธิ์การดูข้อมูลตามแต่ละสาขา

Data Analytics

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดหรือด้านอื่นๆ
โดยอาศัยข้อมูลจากการลงทะเบียนรับประกันสินค้า
Data Analytics
Dashboard
แสดงข้อมูล สรุปจำนวน ช่วยติดตาม วิเคราะห์ ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Monthly Report
ข้อมูลการลงทะเบียนรายเดือน โดยส่งออกเป็นรูปแบบ Excel สามารถนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้
Chart Report
นำเสนอข้อมูลสถิติการลงทะเบียนรับประกันสินค้าในรูปกราฟ เพื่อช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้ง่าย
Geography Report
นำเสนอข้อมูลสถิติการลงทะเบียนรับประกันสินค้าในรูปกราฟ เพื่อช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้ง่าย

Additional Tools

ตัวช่วยในการจัดการข้อมูล เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
Filter
ค้นหาข้อมูล

ตัวช่วยที่อำนวยความสะดวกในการเรียกดูข้อมูล ทำให้ผู้ดูแลสามารถค้นหาข้อมูลตามที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, รหัสสินค้า หรือใช้ปฏิทินในการกรองข้อมูลตามช่วงเวลาที่ระบุ

Line Notify
แจ้งเตือน LINE

ตัวช่วยแจ้งเตือนผู้ดูแล เมื่อมีการลงทะเบียน โดยจะส่งข้อความเตือนผ่าน Line Notify เหมาะสำหรับร้านที่มีการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนก่อนอนุมัติ หรือการลงทะเบียนไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน

Location record
ตำแหน่งของลูกค้า

การเก็บตำแหน่งพิกัดของลูกค้าที่ลงทะเบียนอย่างคร่าว ๆ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ หรือตอบสนองการให้บริการลูกค้า อย่างไรก็ตามฟังก์ชันนี้จะต้องเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของร้าน และ PDPA

contact us